Vincent van Gogh

Geschreven: 17 maart 2017 door admin

Het expressionisme begint toch echt bij meneer van Gogh.

 

Vincent van Gogh was een Nederlandse schilder die werkte na de impressionisten. Dat wordt dan de postimpressionisten genoemd. Hij werd geboren in het jaar 1853, en begon pas als schilder in het jaar 1890. Hij werkte in het begin samen met een kunsthandelaar, die ook zijn broer was, en hij heette Theo van Gogh.

Zijn werk is later echt wereldberoemd geworden en uiteraard hangt er dan een hoog prijskaartje aan. We hebben in Nederland, in Amsterdam zelfs een echt van Gogh museum.

Hij leefde zoals geschreven niet echt heel lang, wat waarschijnlijk te maken had met zijn zeer hoge gevoeligheid waar hij niet of nauwelijks mee om kon gaan.

Hij maakte jammer genoeg in het jaar 1890 zelf een einde aan zijn kostbare leven. In het begin, toen hij startte als kunstschilder maakte hij gebruik van hele donkere kleuren. Ik denk zelf dat het te maken heeft gehad onder invloed van de Amsterdamse schilder Breitner. Zij hebben elkaar ontmoet en Breitner was een schilder die met name schilderde in donkere omberen en grijze tonen en tinten. Later raakte Vincent in Parijs onder invloed van Monet en zijn tijdgenoten. Het Franse en het impressionisme van Parijs deed hem veel. Hij ging fellere kleuren gebruiken wat hem later zo beroemd maakte. Het is een heel herkenbare stijl en manier van werken die echt de deur heeft opengemaakt voor het latere expressionisme.

Hij is zo geschreven een pionier, de grondlegger van het latere expressionisme. Het is een uiting, een belangrijke kunstvorm waardoor jezelf opgaat in je omgeving en er vervolgens door middel van kleur vorm aan geeft. Het was een wat alternatieve vorm, wat natuurlijk  veel weerstand gaf. Het werd gewoon niet begrepen en de mensen in de kunstwereld van toen konden het maar niet accepteren. Geld was daardoor voor Vincent een probleem omdat zijn schilderijen gewoon niet verkocht konden worden en opdrachten er ook niet kwamen.

Het is natuurlijk niet echt makkelijk voor hem geweest allemaal maar toch bleef hij trouw aan zich zelf en ging gewoon lekker door. Hij experimenteerde met verschillende materialen en kleuren. Meestal werkte hij vooraf als tekenaar. Hij maakte veel schetsen in zwart en wit. Wat bekend is, is dat hij veel werk heeft weggedaan.

Hij heeft ook veel schilderijen weggedaan. De aardappeleters, gemaakt tussen 1882 en 1884 is gelukkig bewaard gebleven. Vincent erkende dat er nog veel onvolmaaktheden waren in zijn werk, en probeerde daar wat aan te doen in Antwerpen en laten in Parijs.

Later vertrok hij naar Arles om zich wat meer en grondiger te verdiepen in het impressionisme, en de techniek daarvan. Wat er gebeurde was dat hij oude bestaande werken opnieuw ging maken. Het waren werken die hij eerder maakte voor een vriend in Eindhoven. Ze moesten daar dienen ter decoratie.

Toen Vincent zich had gevestigd in Arles kwam ook kort erna de andere schilder Gauguin. Ze raakte bevriend en schilderde vaak ook samen. Het was allemaal jammer genoeg van korte duur omdat het tweetal boos op elkaar werden vanwege een vrouw die ze allebei leuk vonden.